Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Plinske, vodovodne i sanitarne instalacije

Pored termotehničkih sustava i instalacija izvodimo također i radove na ugradnji ostalih instalacija u objektima kao što su plinska, vodovodna te sanitarna instalacija. Za izvođenje navedenih radova raspolažemo sa obučenim i osposbljenim plinoinstalaterima i vodoinstalaterima.