Projekt:
Zamjena opreme u postojećoj staroj toplani u krugu MEĐUNARODNE ZRAČNE LUKE ZAGREB. Strojarski, građevinski i elektro-radovi na kotlovnici snage 15 MW (Glavni izvođač)

Investitor:
Međunarodna zračna luka Zagreb d.d.

Lokacija:
Velika Gorica / Pleso

Završetak:
2019.

Vrste radova:

  • Izgradanja nove plinske kotlovnice ukupne snage 14,4 MW (dva kotla snage 4,2MW i postojeći stari kotao s novim plamenikom 6 MW)
  • Izvođenje kompletnih građevinskih radova prilikom rekonstrukcije
  • Elektro-radovi  uključujući izvođenje radova automatike (upravljanje kotlovnicom i spajanjem na postojeći centralni nadzor i upravljanje Zračne luke)

Ostali detalji:
U samo tri mjeseca smo demontirali staru opremu (strojarsku, građevinsku, elektro-opremu, montirali novu opremu, pustili u pogon i uspješno proveli tehnički pregled).