EU projekti

Povećanje konkurentnosti tvrtke Enison kroz IKT rješenja

Razdoblje provedbe projekta:
15.10.2019. – 15.10. 2020.

Vrijednost projekta:
865.000,00 HRK ( EU sufinanciranje iznosi 449.799,99 HRK)

Opis projekta

Tvrtka Enison d.o.o. uspješno je provela projekt „Povećanje konkurentnosti tvrtke Enison kroz IKT rješenja“ sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“. 

Implementacijom IKT rješenja (ERP sustav i Autocad Lite rješenja) u poslovne procese tvrtke Enison d.o.o. eliminirao se problem smanjenja efikasnosti rada uslijed rasta i širenja poslovanja uz obuku zaposlenika te nabavu nužne računalne opreme s ciljem povećanja radne učinkovitosti. Projekt je osigurao kvalitetniju organizaciju i praćenja radnih zadataka, nove marketinškei prodajne mogućnosti, upravljanje rizicima te strateško planiranje. Ostvarene projektne aktivnoti direktno će utjecati na ispunjenje dugoročnih ciljeva poduzeća Enison, u skladu su sa planom razvoja tvrtke, poboljšanju tržišnog položaja i konkurentnosti na ciljanim inozemnim tržištima.

Ciljevi projekta

Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije s ciljem unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Opći je cilj projekta primjenom informacijskih i komunikacijskih tehnologija podržati razvoj informacijskog društva RH i pridonijeti jačanju tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a u RH.

Specifični je cilj projekta uvođenje 2 poslovna informacijska sustava sa svrhom optimiziranja njezinih poslovnih procesa, učinkovitije organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja u tvrtku Enison.

Projekt je realiziran provedbom sljedećih aktivnosti

 • Aktivnost 1 – Nabava i implementacija poslovnih rješenja za optimizaciju poslovanja (ERP)
 • Aktivnost 2 – Nabava i implementacija Autocad Lite rješenja
 • Aktivnost 3 – Nabava i implementacija računalne opreme
 • Aktivnost 4 – Edukacija korisnika za ERP rješenje
 • Aktivnost 5 – Upravljanje projektom
 • Aktivnost 6 – Promidžba i vidljivost

Provedbom projekta stvorili su se nužni preduvjeti za ostvarenje projektnih pokazatelja:

 • Nabavljen i implementiran ERP informacijski sustav za optimizaciju poslovanja i CAD rješenje
 • Zaposlenici educirani za korištenje nabavljenog softvera
 • Nabavljena i implementirana računalna oprema
 • Uspješno pripremljena projektna dokumentacija i uspješno proveden projekt
 • Javnost informirana o provedbi projekta

Više informacija o projektu
Srećko Raič
+38598385268
[email protected] 

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Strukturni fondovi
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije