Projekt:

Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda Virovitica (UPOV Virovitica)

Investitor:
STRABAG d.o.o., Ulica Petra Hektorovića 2, Zagreb

Lokacija:
Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Virovitica (UPOV Virovitica)

Završetak:
2021.

Opis projekta:

Lokacija izvođenja radova je ”Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Virovotica.

Predmet obuhvata je dobava i montaža sustava tehnološke ventilacije objekata pročistača otpadnih voda. Instalacija je izrađena od okruglih inox kanala promjera dimenzija ø800 – ø80 te spojena na ventilator biofiltera protoka 18.000 m3/h.

U objektima su ugrađeni i zidni aksijalni ventilatori kapaciteta 5200 m3/h

Zahvat je izveden u vremenskom periodu lipanj – rujan 2021.